9 Prestatie-indicatoren over veiligheid bij EMVI en BVP

9 Prestatie-indicatoren over veiligheid bij EMVI en BVP

Veiligheid bij EMVI en BVP-aanbestedingen blijft een lastig onderwerp. Diverse opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, gebruiken veiligheid uit principe niet als gunningscriterium. De achterliggende gedachte is dat veiligheid niet onderhandelbaar is en niet uitwisselbaar mag zijn met andere belangen. Veiligheid houden we buiten de concurrentie is het standpunt. Vanuit de theorie en een politiek-wenselijke redenering is dat een begrijpelijk standpunt, immers 'veiligheid voorop!'

Maarrr... de praktijk is natuurlijk weerbarstig. Alleen al het feit dat wij in Nederland de wegen veelal niet vierkant afsluiten maar 'in het verkeer' ons werk doen om de doorstroming en de bereikbaarheid te borgen laat al zien dat we met z'n allen in de praktijk toch concessies doen. Daarnaast is de ene door de aannemer gekozen uitvoeringswijze toch veiliger dan de andere werkwijze, binnen wat wettelijk is toegestaan.

Ook zien we in de risico-dossiers regelmatig veiligheidsrisico's zoals 'Ongevallen met de omgeving als gevolg van de werkzaamheden'. Ook het niet nakomen van ARBO-regelgeving door bijvoorbeeld onderaannemers zien we regelmatig terug in de risico-dossiers bij aannemers.

Direct of indirect is veiligheid dus toch vaak een onderwerp wat in het EMVI-plan of BVP-dossier aan de orde komt. Daarmee is het verstandig wanneer bedrijven prestatie-informatie opbouwen over veiligheid.

Hieronder een aantal KPI's en voorbeeld-prestatiebeweringen die je kunt gebruiken.

Een voorbeeld:

Stel dat het doel van de prestatie-bewering is om de klant te overtuigen dat jullie hem ‘ontzorgen’ ten aanzien van het voldoen aan de arbo-regelgeving. (N.B. bij BVP niet bruikbaar omdat het een ON-verantwoordelijkheid is)

Dan is de gewenste prestatie-bewering incl. onderbouwing bijvoorbeeld:

‘Wij komen de arbo-regelgeving na zonder dat u ons daarop hoeft te attenderen.’

Met als prestatie-onderbouwing:

‘Op 100% van de afgelopen 7 vergelijkbare projecten kwamen wij de arbo-regels na zonder dat onze opdrachtgevers ons hierop hoefden te attenderen.’

De informatiebehoefte om deze bewering te kunnen doen is; ‘verklaringen van opdrachtgevers dat wij de arbo-regelgeving nakwamen zonder dat attendering van de opdrachtgever nodig was. Nu we dat weten ligt de prestatie-indicator voor de hand:
  • Kwamen wij de arbo-regelgeving na zonder dat u ons daarop hoefde te attenderen?’ Ja/Nee

De toevoeging aan de prestatie-indicator ‘zonder dat u ons daarop hoefde te attenderen’ zorgt voor de aansluiting bij het klant-perspectief. Want voldoen aan de ARBO-regelgeving moet iedere aannemer (daarmee onderscheid je je niet), maar dat op een manier doen waarop de opdrachtgever er in de praktijk geen werk/zorg over heeft is natuurlijk een dikke plus.

Hieronder nog een aantal prestatie-indicatoren over veiligheid:
  • Aantal veiligheids-incidenten met eigen medewerkers (in de tevredenheidsverklaring)
  • Aantal veiligheids-incidenten met de omgeving (in de tevredenheidsverklaring)
  • Hoe is de ON omgegaan met veiligheid? (Past Performance CROW)
  • Hoe heeft de ON de communicatie over de veiligheid verzorgd? (Past Performance CROW)
  • Heeft u de situatie rondom het werk als veilig ervaren (omgevingsenquete)
  • IF-factor (Injury freq.)
  • Trede veiligheidsladder
  • Score Bewuste Bouwers op Veiligheid

Succes met toepassen!

Leen Valk

Eigenaar Prestatiedatabank
Zelf prestatiemetingen doen en een database met prestaties opbouwen?

Wij helpen bedrijven om hun prestaties meetbaar te maken op de meest eenvoudige manier. Wij hebben online software inclusief een database met meer dan 200 super-praktische prestatie-indicatoren die je zo kunt gaan gebruiken. Natuurlijk kun je alles zelf aanpassen en inrichten naar je eigen voorkeuren. Als enige koppelen wij onze software met de Past-performance database van CROW en met de stichting Bewuste Bouwers.

Klik hier voor de software.
Benieuwd naar onze cursussen?

Cursus Prestatie-informatie bij EMVI en BVP

Cursus EMVI-plannen schrijven
Reactie plaatsen