Nakoming EMVI-belofte ‘Gaat de aannemer ook doen wat hij belooft?’

Nakoming EMVI-belofte ‘Gaat de aannemer ook doen wat hij belooft?’

De afgelopen jaren heb ik honderden aanbesteders getraind in het opstellen van gunningscriteria en het beoordelen van EMVI-plannen. Telkens weer zie ik dat beoordelaars van EMVI en BVP-plannen dezelfde vraag stellen: Gaat de aannemer ook doen wat hij belooft?

In dit artikel laat ik je zien hoe je de opdrachtgever ervan overtuigd dat jullie ook daadwerkelijk doen wat je belooft.

Deze vraag komt voort uit de ervaring van aanbesteders dat een flink deel van de bedrijven bij inschrijving gouden bergen beloven maar na opdracht ofwel het EMVI-plan het liefst vergeten of de maatregelen anders interpreteren dan de opdrachtgever had begrepen.

Begrijpelijk dat aanbesteders de plannen dus met enig wantrouwen lezen, maar dat is nu juist niet wat je als inschrijver wilt. Want als iemand vooral met vragen zit zoals ‘gaan ze het EMVI plan wel nakomen? Kunnen ze het wel? Gaat dit wel werken in de praktijk?’, dan gaat dat natuurlijk niet helpen bij een betere beoordeling. Wanneer plannen niet-anoniem beoordeelt worden speelt dit effect nog veel meer, dan heeft men vaak aan het bedrijfslogo genoeg om met een positieve of negatieve bril te kijken naar het plan.

Hoe kun je ervoor zorgen dat de beoordelaars van EMVI-plannen en BVP-dossiers overtuigd worden dat jullie doen wat je belooft?

Het antwoord bestaat uit twee delen: feiten en imago.

Laat ik met de laatste beginnen. Als jullie bekend staan als een aannemer die zijn EMVI-plan op eigen initiatief aantoonbaar nakomt bouw je enorm aan je imago, als de aanbesteder daarna jullie logo op een plan ziet staan heb je al een enorme pré.

Het tweede punt is feiten. Niets is gemakkelijker en overtuigender dan dat je met verifieerbare prestatie-informatie(VPI) aantoont dat jullie betrouwbaar zijn in het nakomen van je EMVI-belofte.

Hoe doe je dat in de praktijk? Door de nakoming van de EMVI-belofte te meten. Ik laat je zien met welke prestatie-indicatoren je dat kunt doen. Hoe simpel kan het zijn; stel aan opdrachtgevers in een klanttevredenheidsonderzoek de vragen:

Prestatie-indicator: Kwamen wij onze EMVI-beloften proactief na? Antwoord: Ja / Nee

Prestatie-indicator: Hoe beoordeelt u de nakoming van onze EMVI-beloften? Antwoord: schaal 1 op 10

Door de antwoorden op bovenstaande vragen te oogsten kun je in EMVI-plannen bijvoorbeeld onderstaande prestatie-bewering doen.
Wij garanderen dat wij onze EMVI-belofte ook nakomen.

100% van onze opdrachtgevers van al onze EMVI-projecten(12) in 2017 verklaarden dat wij onze EMVI-belofte proactief nakwamen.

Wij doen dat door:

- Alle maatregelen op realiteit te laten toetsen door onze uitvoerder.

- De EMVI-maatregelen in een verificatie-tabel op te nemen en 4-wekelijks de status te rapporteren aan onze opdrachtgevers.

Op de laatste 2 EMVI-projecten beoordeelden onze opdrachtgevers de nakoming van de EMVI-belofte met een 9 en een 10. Wij beloven op dit project een minimale tevredenheid over de nakoming van de EMVI-belofte van een 8 als gemiddelde van 3 metingen. We gaan natuurlijk voor de 10!
Laatste tips over nakomen EMVI-belofte i.r.t. BVP

Als laatste zou je kunnen overwegen om de prestatie-indicator ‘Kwamen wij onze EMVI-belofte na?’ op te splitsen in ‘aangeboden maatregelen’ en ‘aangeboden prestaties’. Dit onderscheid helpt bij BVP-aanbestedingen waarin je aannemelijk wilt maken dat de door jouw aangeboden prestatiebewering ook realistisch is. Je kunt dan meetbaar aantonen dat je eerdere prestatiebeweringen over dat gunningscriterium ook bent nagekomen.

Succes met toepassen!

Leen Valk

Eigenaar Prestatiedatabank
Zelf prestatiemetingen doen en een database met prestaties opbouwen?

Wij helpen bedrijven om hun prestaties meetbaar te maken op de meest eenvoudige manier. Wij hebben online software inclusief een database met meer dan 200 super-praktische prestatie-indicatoren die je zo kunt gaan gebruiken. Natuurlijk kun je alles zelf aanpassen en inrichten naar je eigen voorkeuren. Als enige koppelen wij onze software met de past-performance database van CROW en met de stichting Bewuste Bouwers.

Klik hier voor de software.
Benieuwd naar onze cursussen?

Cursus Prestatie-informatie bij EMVI en BVP

Cursus EMVI-plannen schrijven
Reactie plaatsen