Prestatieonderbouwing

Een prestatieonderbouwing bij een BVP-inschrijving (Best Value Procurement) is een logische onderbouwing van de prestatiebewering. Inschrijvers vinden het vaak lastig om een sluitende onderbouwing te maken met meetbare prestatie informatie. Het grootste probleem bij veel inschrijvers dat ze de prestaties in het verleden wel geleverd hebben maar deze niet hebben gemeten en vastgelegd.

Een logische en bij voorkeur cijfermatige prestatieonderbouwing is essentieel bij het winnen van een BVP-tender. Wanneer je niet aannemelijk kunt maken dat je in staat bent om de aangeboden prestatie ook daadwerkelijk kan leveren geeft dat weinig vertrouwen en zal je aanbod niet dominant beter zijn dan het aanbod van je concurrenten.

2 voorbeelden:

Voorbeeld 1: Prestatiebewering: Wij voorkomen schades aan bomen volledig. Prestatieonderbouwing: Wij voorkomen schades aan bomen door ... (aanpak en opsomming maatregelen)

Voorbeeld 1: Prestatiebewering: Wij voorkomen schades aan bomen volledig. Prestatieonderbouwing: De machinist die wij inzetten voor het ontgraven staat bekend om zijn zorgvuldigheid en heeft op de afgelopen 12 projecten op 11 van de 12 projecten geen enkele schade veroorzaakt aan bomen, het ene project waar wel schade was betrof .... Hiervan hebben wij verklaringen van onze opdrachtgevers.

Welke van de 2 voorbeelden spreekt jou het meeste aan? Door meetbare prestatieinformatie op te nemen speel je open kaart over je prestaties, ook over wat niet 100% was, in de praktijk geeft dat veel meer vertrouwen dan alleen een aanpak en een opsomming van maatregelen.

Heb je een vraag over de prestatieonderbouwing?

[gravityform id="1" title="false" description="true"]

 
Reactie plaatsen